18.05.2019

SmartDog testien analysointia viiden Tallivahdin yhteistulosten perusteella

SmartDog TESTIEN ANALYSOINTIA: SmartDog testissä oli siis kennelleirillämme 5 Tallivahtia, jotka kaikki edustivat samaa narttulinjaani, eli Bäuerin-Cremefarben-F-pennut linjaani ja olivat iältään noin 2 - 5 vuotiaita.
TALLIVAHDIN MINAYA, Minca
TALLIVAHDIN INHABERINNEN, Heta
TALLIVAHDIN JAUCHZER, Remus
TALLIVAHDIN MIRAKELMANN, Miro
TALLIVAHDIN JOURNALISTIN, Flora
 
Sain testaaja Katja Kontulta eilen oman Mironi tulokset ja Tallivahtien yhteistulokset, joista kokonaisarvio näkyy alla.
Tällä hetkellä tuntumani on, että noin 90 minuuttia kestävä SmartDog Kognitio-testi on testauksen luotettavuutta ajatellen riittävän pitkä ja kattava sisältäen useita toistoja (test-retest) ja koeasetelma on varsin hyvin strukturoitu ja vakioitu, jotta tulosten vertaileminen on mahdollista. Lisäksi vertailuaineistojen käyttö vastaa modernin käyttäytymistieteen käytäntöjä. Testauksesta voi varmasti saada hyötyä myös koirajalostukseen  toisin kuin vaikkapa perinteisestä suomalaisesta koirien luonnetestistä. 
 
Näissä tutkituissa serkuksissa ja neljännen polven Tallivahdeissa näkyy selvästi vahva yhteistyöhalu ihmisen kanssa, hyvä ohjattavuus ja ongelmanratkaisutaitojen joustava käyttö, sekä monta muuta palveluskoirajalostamisessa koulutettavuuteen liittyvää keskeistä ominaisuutta. Tuloksissa mainittu hyvä palautumiskyky liittyy etenkin vahvaan hermorakenteeseen. Koiran kyky ylläpitää tunnetasapainonsa, ts. hyvät hermot, tuottavat myös hyvää keskittymiskykyä, joka on keskeinen tekijä muun muassa muistin toiminnassa, niin mieleen painamisessa kuin mielestä palauttamisessa. Kaikki edelliset olivat Tallivahtien vahvuuksia ja ne tuottavat hyvää oppimiskykyä tavoitteellista koulutettavuutta ajatellen, mutta samat ominaisuudet ovat toki myös niin pihavahdin hommissakin kuin parhaan ystävän rooliakin ajatellen selkeitä vahvuuksia. Yhteistyökykyä, avoimuutta, rohkeutta ja koulutettavuutta jalostetaan palveluskoiriin etenkin suojelukokeilla ja uskon, että saksalaisten suojelusukuisten koirien systemaattinen käyttö on tässä kohtaa tuottanut Tallivahdeille juurikin toivomiani ominaisuuksia.
 
Impulsiivinen käyttäytyminen oli vahvempaa nuoremmilla Tallivahdeilla kuin vanhemmilla. Se todennäköisemmin liittyy ikään ja selittyy vilkkaudella. Vilkkaushan on ainoa ikäsidonnainen luonteenominaisuus meissä kaikissa: iän myötä vilkkaus yleensä vähenee ja me kaikki vakavoidumme, niin koirat kuin omistajansa. ;-) Laitoinkin lisäkysymyksen tutkijalle mm. onko iän vaikutusta mm. impulsiivisuuteen/ itsehillintään tutkittu.
 
Tarkka osiokohtainen raportointi yleiseen koirien vertailuaineistoon ja rodun omaan vertailuaineistoon loi hyvät puitteet tulosten realistiseen peilaamiseen. Nälkä kasvaa syödessä ja olisi mielenkiintoista saada vertailutietoa myös toisen narttulinjani koirista ja myös sellaisista koirista, jotka ovat menneet vaikkapa tilavahdeiksi maatiloille. Jälkimmäisethän on valikoitu jo pentuaikana mm. itsenäisyyttä ja dominanssia enemmän osoittaneista pennuista.
 
Minulle jo tämä otoskoko ja testitulokset vahvistavat paitsi omia havaintojani ja tulkintojani myös sitä, että olen onnistunut jalostustavoitteissani. Suosittelen SmartDog Kognitio-testiä kaikille, jotka ylipäätään ovat kiinnostuneita koiransa ominaisuuksista ja/tai käyttäytymisestä ylipäätään sekä etenkin tavoitteelliseen harrastamiseen suuntautumisesta. :-) Itse päätin viedä myös Repe-vaarin testiin, sillä se varmasti myös tykkäisi tällaisista ongelmanratkaisuhaasteista. Lopuksi vielä testaajan kokonaisarvio tutkituista Tallivahdeista.
 
KOKONAISARVIO
 
Tallivahdin koirien erityispiirteitä ovat erittäin hyvä muisti, erittäin hyvä kyky ymmärtää ihmisen eleitä (erityisesti jalkoja ja katsetta) ja erittäin nopea tilan hahmottamiseen liittyvän ongelman ratkaisu. Ne ovat testissä enemmän ihmiseen tukeutuvia ja ohjattavampia kuin koirat keskimäärin, ja erottuvat tässä selvästi muista testatuista rotunsa edustajista. Tallivahtien ongelmanratkaisustrategiat ovat joustavia: yksikään koirista ei jumittunut vain yhteen tapaan yrittäessään ratkoa tehtäviä. Yleisvaikutelmasta testaajalle jää mieleen Tallivahtien kyky palautua kiihtyneestä tunnetilasta nopeasti ns. toiminta-alueelle, keskittymiskykyiseksi, vaikka kiihkeimmät tapaukset välillä käväisevät stressin puolella. Hajontaa löytyy mm. koirien itsehillinnässä, aktiivisuudessa ja sosiaalisessa oppimisessa.
Tässä raportissa verrataan Tallivahtien tuloksia rodun keskiarvoihin ja kaikkien testattujen koirien keskiarvoihin.
 
Raportointihetkellä SmartDOGin tietokannassa oli hovawartien N = 36 ja kaikkien testattujen koirien N = 1600. Kaikki vertailuaineistojen koirat eivät välttämättä ole kuitenkaan suorittaneet kaikkia Kognitio-testin osioita.
Takaisin